Tesaurus de termes de recerca

termes de recercaEl Tesaurus de termes de recerca conté prop de deu mil termes corresponents a les paraules clau i termes relacionats de l’àmbit de la recerca universitària, accessibles a partir d’un cercador i també d’una llista temàtica.

Cada fitxa conté les denominacions en català i en anglès, tot i que en alguns casos també s’hi inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, Other universities, SLT UPC, Spanish | Comments Off on Tesaurus de termes de recerca

CMOS Hyphenation Table

CMSThe Chicago Manual of Style Hyphenation Table is a guide to the use of hyphens in compounds.

Posted in English, Punctuation | Comments Off on CMOS Hyphenation Table

EU Interinstitutional Style Guide

EU style guideThe Interinstitutional Style Guide offers unform stylistic rules and conventions for use by the institutions, bodies, offices and agencies of the European Union. It contains conventions on grammar, punctuation, official names of institutions, currencies and legislation in 24 languages.

Posted in English, French, Grammar, Punctuation, Spanish, Style guides, Writing guides | Tagged | Comments Off on EU Interinstitutional Style Guide

Memidex

MemidexMemidex is a free online dictionary and thesaurus with a simple interface, complete inflections, auto-suggest, adult-filtering, frequent updates, a browsable index, support for mobile devices, and millions of external reference links for definitions, audio, and etymology. It’s fast too. Use the Find box for exact matching or browse using the complete index.

Posted in Dictionaries, English, Thesauruses | Comments Off on Memidex

Lèxic panllatí del desenvolupament sostenible

El Vocabulari panllatí de desenvolupament sostenible, elaborat per diferents membres de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), conté 292 conceptes de l’àmbit del medi ambient, amb equivalents en vuit idiomes: francès, català, espanyol, gallec, italià, portuguès, romanès i anglès, amb les definicions en francès i categories gramaticals.

Recurs útil tant per a traductors com per a especialistes del camp de la sostenibilitat.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, SLT UPC, Spanish | Comments Off on Lèxic panllatí del desenvolupament sostenible

Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes

El diccionari de locucions i frases fetes ofereix, d’una banda, més de 5.900 locucions i frases fetes catalanes traduïdes en anglès i, de l’altre, més de 6.000 expressions idiomàtiques pròpies de l’anglès (idioms), amb la traducció en català. Per a les expressions que no hi ha equivalència, l’autor ens dóna una definició. El recurs permet la consulta a partir de llistes alfabètiques, cosa que ens permet fer un cop d’ull al contingut general, i també la consulta a partir d’un cercador (sensible a la distinció entre lletres accentuades i no accentuades i entre majúscules i minúscules).

Posted in Catalan, English, Idioms | Comments Off on Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes

Diccionari de física

El Diccionari de física, elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. Inclou 3.085 termes catalans, amb equivalents en castellà, francès i anglès

L’obra recull i defineix conceptes relacionats amb diverses branques de la física, com ara la mecànica, la termodinàmica, l’electromagnetisme, l’òptica, la relativitat, la física quàntica, la física de partícules, la física nuclear, la física atòmica i la física de la matèria condensada. Completen la selecció de nomenclatura un bloc de termes dedicat a la física de la Terra i de l’espai i un de dedicat a la física mèdica. Cada article terminològic inclou una o diverses denominacions en català i els equivalents, una definició i, molt sovint, notes enciclopèdiques. Així mateix, s’indica l’àrea temàtica a què pertany cada terme. La consulta en línia dels termes es pot fer mitjançant l’accés alfabètic, l’accés temàtic o el quadre de cerca.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, Language, Other UPC units, Spanish | Comments Off on Diccionari de física

How to read a paper

The British Medical Journal’s web page How to read a paper offers links to articles in the BMJ that explain how to read and interpret different kinds of research papers. The articles deal with qualitative and quantitative research, systematic reviews, meta-analyses and statistics.

Posted in English, Writing guides | Leave a comment

Glossary of square footage terms

The Glossary of square footage terms includes definitions of 250 terms used (and misused) in the measurement of floor area in buildings. Varying standards use different rules for classifying space and for determining the boundaries of each class of space. Therefore, measurements performed under different standards will yield different figures.

 

Posted in Dictionaries, English | Leave a comment

Diccionari de sinònims i frases fetes

El Diccionari de sinònims i de frases fetes de M. Teresa Espinal és un recull extens que aplega 15.500 locucions i frases fetes  en català amb l’explicació conceptual i amb exemples que permeten mostrar els contextos d’ús en què poden aparèixer.

Posted in Catalan, Dictionaries, Idioms, Other universities, Thesauruses | Leave a comment