Category Archives: Applied Sciences

Diccionari de meteorologia

El Diccionari de meteorologia consta de 876 fitxes de l’àmbit de la meteorologia. Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, notes complementàries. Inclou termes sobre l’atmosfera terrestre, la radiació, la temperatura de l’aire, el vent, la humitat atmosfèrica i la hidrometeorologia. Es tracta de la versió en línia de 2018 d’una obra editada en paper l’any 1992, fruit de la col·laboració d’especialistes, professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT.

Posted in Applied Sciences, Catalan, Dictionaries, English, French, SLT UPC, Spanish | Leave a comment

Diccionari de física

El Diccionari de física conté més de tres mil termes de l’àmbit de la física. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà, anglès i francès.  Inclou termes dels àmbits següents: mecànica, termodinàmica, electromagnetisme, òptica, relativitat, física quàntica, física de partícules, física nuclear, física atòmica i física de la matèria condensada. Es tracta d’un diccionari elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, i forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia.

Posted in Applied Sciences, Catalan, Dictionaries, English, French, Spanish | Leave a comment

Diccionari de química

El Diccionari de química conté més de dos mil termes dels àmbits de la química orgànica, la química inorgànica, la química física i la química analítica. El diccionari es complementarà amb la publicació progressiva de terminologia de més branques d’aquesta ciència.
Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, imatges, fórmules i notes complementàries.
Es tracta d’una obra elaborada conjuntament pel TERMCAT, Enciclopèdia Catalana i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Posted in Applied Sciences, Catalan, Dictionaries, English, French, Spanish | 1 Comment