Category Archives: Style guides

The Economist Style Guide

The Economist Style Guide is a guide for journalists that is also an excellent, no-nonsense reference for all who write in English. It offers an alphabetical list of tips that go some way toward explaining why this magazine is such a good read.

Posted in English, Style guides | Comments Off on The Economist Style Guide

Guide to Grammar and Writing

The Guide to Grammar and Writing is a compendium of resources for scholarly writing, providing help with writing words, sentences, paragraphs and whole academic texts. It offers guidelines, exercises, quizzes and PowerPoint presentations aimed at improving your writing.

Posted in English, Grammar, Idioms, Language, Style guides | Comments Off on Guide to Grammar and Writing

Guia d’estil de Softcatalà per a la traducció de productes informàtics

L’objectiu d’aquesta Guia és establir les normes que s’han d’aplicar a totes i cadascuna de les traduccions que es fan a Softcatalà, i es pot considerar com el complement del Recull de termes. La Guia ha estat revisada pel TERMCAT, que hi ha aportat els criteris que ha anat establint i les recomanacions que ha anat fent al llarg de la seva experiència en l’assessorament terminològic adreçat a la localització de productes informàtics en català.

Posted in Catalan, Style guides | Comments Off on Guia d’estil de Softcatalà per a la traducció de productes informàtics

EC English Style Guide

The EC English Style Guide is a handbook aimed at authors and translators in the European Commission, although it is also useful for those who write in English and share the institution’s desire to use language that is clear, simple and accessible. The guide is divided into two parts: the first deals with linguistic conventions applicable in all contexts (spelling, punctuation, foreign words and phrases, etc.) and the second with issues specific to the European Union and how they are expressed and reflected in English.

Posted in English, Other universities, Style guides | Comments Off on EC English Style Guide

Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català

Els Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català son criteris eminentment pràctics per resoldre diferents qüestions de llengua a l’hora de traduir els textos jurídics normatius, com ara lleis, reglaments i contractes d’adhesió, i contribuir a l’homogeneïtat d’estil d’aquests textos. Es basen en els principis de l’economia (preferència per les formulacions breus i concises), la claredat (tenir present a qui s’adreça la norma i què disposa) i la precisió en l’expressió (ús de la terminologia i la fraseologia pròpies de cada especialitat).

Posted in Catalan, Spanish, Style guides | Comments Off on Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català

El tractament de gènere en els documents de la UPC

genere-web És un document que estableix els criteris lingüístics per al tractament del gènere en els documents de la UPC: formes dobles abreujades (alumne/a), nom d’organismes i unitats en lloc del càrrec (‘consergeria’ enlloc de ‘conserge’), estaments i col·lectius (‘el professorat’ enlloc de ‘els professors’), etc.

 

Posted in Catalan, SLT UPC, Spanish, Style guides | Comments Off on El tractament de gènere en els documents de la UPC

Localització de productes informàtics

TERMCAT, Centre de Terminologia

La guia Localització de productes informàtics, publicada pel Termcat, recull criteris lingüístics i terminològics útils a l’hora de redactar textos sobre eines i recursos tecnològics en català o de traduir-los de l’anglès al català.

 

Posted in Catalan, English, Style guides | Comments Off on Localització de productes informàtics

ESTILO. Manual para nuevos medios

Creat per Fundéu BBVA, Estilo. Manual para nuevos medios és un bloc sobre estil de redacció en castellà per als mitjans de comunicació digitals. Hi trobaràs idees, consells, preguntes, dubtes i instruccions per millorar la comunicació per Internet, els nous mitjans i les xarxes socials.


Posted in Spanish, Style guides | Comments Off on ESTILO. Manual para nuevos medios

OECD Style Guide

The OECD Style Guide is an excellent reference tool that contains the standards and conventions that should be used for OECD publications. Chapter 2, Principles of Style, encourages you to write in a clear and accessible way by choosing the right words, keeping it short and simple and organising content. Chapter 4, Watching Out for Pitfalls in English, focuses on commonly misused words and grammar and syntax issues.

Posted in English, Style guides | Comments Off on OECD Style Guide

EASE Guidelines for Authors and Translators

The Council of the European Association of Science Editors has published the 2012 version of its guidelines on scientific articles to be published in English. These guidelines, which are available in Spanish, aim to help authors, editors and translators ensure that their texts are complete, concise and clear.

 

Posted in English, Other universities, Style guides | Comments Off on EASE Guidelines for Authors and Translators