Category Archives: Style guides

‘Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos’

Aquí tenim la versió en línia del Manual d’estil de l’Institut d’Estudis Catalans. El text de partida és el de la quarta edició, amb les esmenes fetes damunt mateix del text i senyalades amb un fons de color groc. Aquesta versió digital incorpora també continguts actualitzats i d’altres de nous perquè el manual pugui continuar essent una obra de referència.

Val a dir que amb l’actualització constant del diccionari normatiu en línia (DIEC2, 2007) i amb l’aparició de la nova gramàtica i la nova ortografia normatives (GIEC, 2016, i OIEC, 2017, respectivament), uns quants capítols d’aspectes gramaticals han quedat parcialment superats i els d’aspectes convencionals s’han d’esmenar o matisar. Per això, a sota de cada capítol, en general, hi ha un apartat de «Continguts nous» amb nova documentació o bé orientacions per a actualitzar la informació d’aquesta quarta edició ara publicada en línia.

Posted in Catalan, Style guides | Leave a comment

Writing in specific disciplines

The UAB Language Service has published Guides for Writing in Specific Disciplines to help students and lecturers communicate effectively within their academic fields.

The guides are published in Catalan and English (and adapted to reflect conventions in these languages) and cover the following fields: law, geography, biology, chemistry, education, medicine and economics.

The guides discuss the communicative peculiarities of the discipline, give a brief description of the text types within it and provide guidelines on writing conventions and links to other resources.

They are available through the UAB Digital Repository of Documents.

Posted in Catalan, English, Language, Other universities, Style guides | Leave a comment

ésAdir: el portal lingüístic de la CCMA

L’ aborda els dubtes més habituals d’ús del català als mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Els continguts es revisen i s’amplien constantment, d’acord amb l’actualitat i les necessitats expressives diàries dels mitjans de la CCMA.

No hi trobareu ni totes les paraules del català (no és cap diccionari o gramàtica) ni tots els noms propis rellevants (no és cap enciclopèdia), sinó només els casos que han generat algun dubte d’ús, de grafia o de pronúncia als mitjans de la Corporació.

Posted in Catalan, Dictionaries, Grammar, Idioms, Style guides | Leave a comment

EU Interinstitutional Style Guide

EU style guideThe Interinstitutional Style Guide offers unform stylistic rules and conventions for use by the institutions, bodies, offices and agencies of the European Union. It contains conventions on grammar, punctuation, official names of institutions, currencies and legislation in 24 languages.

Posted in English, French, Grammar, Punctuation, Spanish, Style guides, Writing guides | Tagged | Comments Off on EU Interinstitutional Style Guide

Writing guide for undergrads

Grammar, usage and writing skills are often not covered after secondary school, and yet undergraduate programs have high expectations for the papers their students submit. The Writing Guide for Undergrads provides tips and links on grammar, style and writing different types of text.

Posted in English, Grammar, Style guides, Writing guides | Leave a comment

English Language & Usage

English Language & Usage Stack Exchange is a question and answer site for linguists, etymologists, and serious English language enthusiasts. It’s built and run by its users as part of the Stack Exchange network of Q&A sites. The aim is to build a library of detailed answers to every question about English language and usage.

Posted in English, Grammar, Style guides | Tagged | Leave a comment

Ten tips on how to write a professional email

Email is one of the most common forms of written communication in the business world, and the most commonly abused. Too often email messages snap, growl, and bark, as if being concise meant that you had to sound bossy. These Ten Tips will help you improve the style of your emails.

Posted in English, Style guides | Leave a comment

How to write a formal email

If you’re used to using email to catch up with friends, writing a formal e-mail might feel pretty foreign to you. It’s not quite the same as writing a business letter, but it’s definitely a huge step in that direction. Clarity, conciseness and being correct are the keys! To write a formal email, follow these guidelines.

Posted in English, Style guides | Leave a comment

Federal Plain Language Guidelines

Plain language (also called Plain English) is communication your audience can understand the first time they read or hear it. The Plain Language Guidelines help authors to write clearly for publication on paper or on the web. The site also has links to other resources such as words and expressions to avoid, checklists to ensure that your writing is suited to the target audience and examples of good and bad writing.

Posted in English, Style guides, Writing guides | Leave a comment

EU Translation and Drafting Resources

The European commission’s Translation and Drafting Resources contain dictionaries, glossaries, guidelines, and many more resources for writers and translators dealing with the national and international institutions of the EU. It also includes links to information on national legislation and government systems.

Posted in Corpora, Dictionaries, English, Spanish, Style guides, Translation memories | Leave a comment