Category Archives: Idioms

ésAdir: el portal lingüístic de la CCMA

L’ aborda els dubtes més habituals d’ús del català als mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Els continguts es revisen i s’amplien constantment, d’acord amb l’actualitat i les necessitats expressives diàries dels mitjans de la CCMA.

No hi trobareu ni totes les paraules del català (no és cap diccionari o gramàtica) ni tots els noms propis rellevants (no és cap enciclopèdia), sinó només els casos que han generat algun dubte d’ús, de grafia o de pronúncia als mitjans de la Corporació.

Posted in Catalan, Dictionaries, Grammar, Idioms, Style guides | Leave a comment

OneLook

OneLook is a search engine that indexes over 19 million words and more than a thousand online dictionaries.

Records are sorted by subject area.

Posted in Dictionaries, English, Idioms | Comments Off on OneLook

Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes

El diccionari de locucions i frases fetes ofereix, d’una banda, més de 5.900 locucions i frases fetes catalanes traduïdes en anglès i, de l’altre, més de 6.000 expressions idiomàtiques pròpies de l’anglès (idioms), amb la traducció en català. Per a les expressions que no hi ha equivalència, l’autor ens dóna una definició. El recurs permet la consulta a partir de llistes alfabètiques, cosa que ens permet fer un cop d’ull al contingut general, i també la consulta a partir d’un cercador (sensible a la distinció entre lletres accentuades i no accentuades i entre majúscules i minúscules).

Posted in Catalan, English, Idioms | Comments Off on Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes

Diccionari de sinònims i frases fetes

El Diccionari de sinònims i de frases fetes de M. Teresa Espinal és un recull extens que aplega 15.500 locucions i frases fetes  en català amb l’explicació conceptual i amb exemples que permeten mostrar els contextos d’ús en què poden aparèixer.

Posted in Catalan, Dictionaries, Idioms, Other universities, Thesauruses | Leave a comment

World Wide Words

The English language is forever changing. New words appear; old ones fall out of use or change their meanings. Michael Quinion’s World Wide Words tries to record at least some part of this shifting wordscape by featuring new words, word histories, the background to words in the news, and the curiosities of native English speech.

The site contains several sections, including a very useful affixes dictionary, and links to related sites.

Posted in English, Idioms | Leave a comment

Guide to Grammar and Writing

The Guide to Grammar and Writing is a compendium of resources for scholarly writing, providing help with writing words, sentences, paragraphs and whole academic texts. It offers guidelines, exercises, quizzes and PowerPoint presentations aimed at improving your writing.

Posted in English, Grammar, Idioms, Language, Style guides | Leave a comment

BBC Get That Job!

Get That Job is a BBC Learning English resource. The site is full of activities and quizzes to build on your knowledge of career-related vocabulary and offers some tips on things like how to put together a good CV or write a covering letter.

Posted in English, Idioms, Language | Leave a comment

WikIdioms


This is a multilingual search engine for idioms (frases fetes), phrasal verbs, expressions and other collocations. It includes over 30,000 expressions in 30 languages by 100 contributors worldwide.

Posted in English, Idioms, Spanish | Leave a comment