Category Archives: Dictionaries

Tesaurus de termes de recerca

termes de recercaEl Tesaurus de termes de recerca conté prop de deu mil termes corresponents a les paraules clau i termes relacionats de l’àmbit de la recerca universitària, accessibles a partir d’un cercador i també d’una llista temàtica.

Cada fitxa conté les denominacions en català i en anglès, tot i que en alguns casos també s’hi inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, Other universities, SLT UPC, Spanish | Comments Off on Tesaurus de termes de recerca

Memidex

MemidexMemidex is a free online dictionary and thesaurus with a simple interface, complete inflections, auto-suggest, adult-filtering, frequent updates, a browsable index, support for mobile devices, and millions of external reference links for definitions, audio, and etymology. It’s fast too. Use the Find box for exact matching or browse using the complete index.

Posted in Dictionaries, English, Thesauruses | Comments Off on Memidex

Lèxic panllatí del desenvolupament sostenible

El Vocabulari panllatí de desenvolupament sostenible, elaborat per diferents membres de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), conté 292 conceptes de l’àmbit del medi ambient, amb equivalents en vuit idiomes: francès, català, espanyol, gallec, italià, portuguès, romanès i anglès, amb les definicions en francès i categories gramaticals.

Recurs útil tant per a traductors com per a especialistes del camp de la sostenibilitat.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, SLT UPC, Spanish | Comments Off on Lèxic panllatí del desenvolupament sostenible

Diccionari de física

El Diccionari de física, elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. Inclou 3.085 termes catalans, amb equivalents en castellà, francès i anglès

L’obra recull i defineix conceptes relacionats amb diverses branques de la física, com ara la mecànica, la termodinàmica, l’electromagnetisme, l’òptica, la relativitat, la física quàntica, la física de partícules, la física nuclear, la física atòmica i la física de la matèria condensada. Completen la selecció de nomenclatura un bloc de termes dedicat a la física de la Terra i de l’espai i un de dedicat a la física mèdica. Cada article terminològic inclou una o diverses denominacions en català i els equivalents, una definició i, molt sovint, notes enciclopèdiques. Així mateix, s’indica l’àrea temàtica a què pertany cada terme. La consulta en línia dels termes es pot fer mitjançant l’accés alfabètic, l’accés temàtic o el quadre de cerca.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, Language, Other UPC units, Spanish | Comments Off on Diccionari de física

Glossary of square footage terms

The Glossary of square footage terms includes definitions of 250 terms used (and misused) in the measurement of floor area in buildings. Varying standards use different rules for classifying space and for determining the boundaries of each class of space. Therefore, measurements performed under different standards will yield different figures.

 

Posted in Dictionaries, English | Comments Off on Glossary of square footage terms

Diccionari de sinònims i frases fetes

El Diccionari de sinònims i de frases fetes de M. Teresa Espinal és un recull extens que aplega 15.500 locucions i frases fetes  en català amb l’explicació conceptual i amb exemples que permeten mostrar els contextos d’ús en què poden aparèixer.

Posted in Catalan, Dictionaries, Idioms, Other universities, Thesauruses | Comments Off on Diccionari de sinònims i frases fetes

Photonics Dictionary® Plus

The Photonics Dictionary® Plus offers definitions of terms, abbreviations and acronyms related to photonics technology. It is in the form of a wiki, so the content can be edited and expanded by members of the photonics community. The definitions are accompanied by images and even a few videos.

Posted in Dictionaries, English | Comments Off on Photonics Dictionary® Plus

Telecom Glossary

The TIA Glossary of Telecommunication Terms provides definitions and explanations for more than 5,800 engineering words and phrases in the ICT industry. Arranged alphabetically, and searchable by term, the glossary—originally based upon the Federal Standard 1037C Glossary of Technological Terms—is a dependable guide to unfamiliar vocabulary from “A” to “Zone of Silence.” Moreover, glossary items are cross-linked, so that unfamiliar terms in one definition are quickly accessible.

Posted in Dictionaries, English | Comments Off on Telecom Glossary

lexicool.com

lexicool.com offers primarily a directory of “all” the online bilingual and multilingual dictionaries and glossaries freely available on the Internet. It is a resource intended for translators, linguists, language students and all those interested in foreign languages. The directory currently has links to over 7500 dictionaries and glossaries.

 

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, Search engines, Spanish | Comments Off on lexicool.com

Glossary Links

The Glossary Links page offered by the EU’s Terminology Coordination allows you to search for online monolingual and multilingual glossaries by categories, keywords and languages.

Posted in Dictionaries, English, French, Language, Spanish | Comments Off on Glossary Links