Category Archives: SLT UPC

OneLook Reverse Dictionary and Thesaurus

The OneLook Reverse Dictionary and Thesaurus lets you describe a concept and retrieve a list of words and phrases related to that concept. Your description can be anything at all: a single word, a few words, or even a whole sentence.

With this tool, you can find a word if you only know its definition, explore synonyms and related concepts, generate a list of words in a category, answer basic identification questions and solve crossword puzzle clues, or find words if you only know some of the letters.

Posted in Dictionaries, English, Language, SLT UPC, Thesauruses, Type | Leave a comment

ésAdir: el portal lingüístic de la CCMA

L’ aborda els dubtes més habituals d’ús del català als mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Els continguts es revisen i s’amplien constantment, d’acord amb l’actualitat i les necessitats expressives diàries dels mitjans de la CCMA.

No hi trobareu ni totes les paraules del català (no és cap diccionari o gramàtica) ni tots els noms propis rellevants (no és cap enciclopèdia), sinó només els casos que han generat algun dubte d’ús, de grafia o de pronúncia als mitjans de la Corporació.

Posted in Catalan, Dictionaries, Grammar, Idioms, SLT UPC, Style guides | Leave a comment

Wiley author resources

 

 

 

Wiley Author Resources provide comprehensive support for research writing. The sections include resources on search engine optimization, publication ethics and guidelines on manuscript preparation.

Posted in English, SLT UPC, Writing guides | Tagged , | Leave a comment

Tesaurus de termes de recerca

termes de recercaEl Tesaurus de termes de recerca conté prop de deu mil termes corresponents a les paraules clau i termes relacionats de l’àmbit de la recerca universitària, accessibles a partir d’un cercador i també d’una llista temàtica.

Cada fitxa conté les denominacions en català i en anglès, tot i que en alguns casos també s’hi inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, Other universities, SLT UPC, Spanish | Comments Off on Tesaurus de termes de recerca

Lèxic panllatí del desenvolupament sostenible

El Vocabulari panllatí de desenvolupament sostenible, elaborat per diferents membres de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), conté 292 conceptes de l’àmbit del medi ambient, amb equivalents en vuit idiomes: francès, català, espanyol, gallec, italià, portuguès, romanès i anglès, amb les definicions en francès i categories gramaticals.

Recurs útil tant per a traductors com per a especialistes del camp de la sostenibilitat.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, SLT UPC, Spanish | Comments Off on Lèxic panllatí del desenvolupament sostenible

UPC English Style Guide

The UPC English Style Guide is a set of guidelines on writing institutional and academic texts in English at the University. It is part of the UPC’s Llibre d’estil lingüístic. The content of these guidelines is taken from the Vives University Network’s Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts, an interuniversity project in which the UPC participated with the support of the Secretariat for Universities and Research of the Government of Catalonia.

Posted in English, Grammar, Punctuation, SLT UPC, Writing guides | Tagged | Leave a comment

University Search Engine

The SLT has created a University Search Engine based on Google custom search that explores the websites of 19 British and US Universities. You can use it to solve your doubts about academic terminology and phraseology in the English language. If you would like to see other university websites included, please make a comment to this post.

Posted in Corpora, English, Search engines, SLT UPC | Leave a comment

Models de documents per a la gestió universitària UPC

Models de document de la UPCEl Llibre d’estil lingüístic de la UPC conté l’apartat “Models de documents UPC“, que recull els models de documentació de la gestió universitària.

Aquests models inclouen informació sobre els apartats en què s’estructuren els documents i recomanacions sobre estil de redacció, fraseologia, terminologia i convencions gràfiques. A banda, també hi ha alguns exemples que faciliten la comprensió d’aquests continguts, i n’hi ha que tenen unes plantilles de Word que es poden fer servir com a base per elaborar els documents.

Actualment hi ha els documents següents: anunci, acta de reunió, carta, certificat, convocatòria de reunió, invitació, reglaments de la UPC, resolució i sol·licitud.

 

Posted in Catalan, SLT UPC, Style guides, Writing guides | Tagged | Leave a comment

Writing in the sciences

Writing in the Sciences teaches scientists to become more effective writers, using practical examples and exercises. Topics include: principles of good writing, tricks for writing faster and with less anxiety, the format of a scientific manuscript, and issues in publication and peer review.

Posted in English, Other universities, SLT UPC, Writing guides | Leave a comment

UPCTERM

L’UPCTERM és la base de dades multilingüe en obert que conté la terminologia científica i tècnica de la UPC treballada al Servei de Llengües i Terminologia. Aquest producte és fruit del treball transversal amb altres membres i unitats de la comunitat universitària i el seu objectiu és donar un accés àgil i complet al treball terminològic que l’SLT ha dut durant els últims 20 anys.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, SLT UPC, Spanish | Leave a comment