Author Archives: SLT

Cement and concrete terminology

The American Concrete Institute created “ACI Concrete Terminology”, a glossary for cement and concrete technology. Although it is intended for use in ACI technical communications, correspondence and publications, it can also be very useful for outsiders.

Download the glossary in PDF through the official website free of charge.

The Mexican Institute of Cement and Concrete adapted this document into Spanish, with Spanish equivalences for the English terms and definitions in Spanish. Please note that this is Latin American Spanish.

Posted in Architecture, Urbanism and Building Construction, Dictionaries, English, Spanish | Leave a comment

‘Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos’

Aquí tenim la versió en línia del Manual d’estil de l’Institut d’Estudis Catalans. El text de partida és el de la quarta edició, amb les esmenes fetes damunt mateix del text i senyalades amb un fons de color groc. Aquesta versió digital incorpora també continguts actualitzats i d’altres de nous perquè el manual pugui continuar essent una obra de referència.

Val a dir que amb l’actualització constant del diccionari normatiu en línia (DIEC2, 2007) i amb l’aparició de la nova gramàtica i la nova ortografia normatives (GIEC, 2016, i OIEC, 2017, respectivament), uns quants capítols d’aspectes gramaticals han quedat parcialment superats i els d’aspectes convencionals s’han d’esmenar o matisar. Per això, a sota de cada capítol, en general, hi ha un apartat de «Continguts nous» amb nova documentació o bé orientacions per a actualitzar la informació d’aquesta quarta edició ara publicada en línia.

Posted in Catalan, Style guides | Leave a comment

Writing in specific disciplines

The UAB Language Service has published Guides for Writing in Specific Disciplines to help students and lecturers communicate effectively within their academic fields.

The guides are published in Catalan and English (and adapted to reflect conventions in these languages) and cover the following fields: law, geography, biology, chemistry, education, medicine and economics.

The guides discuss the communicative peculiarities of the discipline, give a brief description of the text types within it and provide guidelines on writing conventions and links to other resources.

They are available through the UAB Digital Repository of Documents.

Posted in Catalan, English, Language, Other universities, Style guides | Leave a comment

Medical terminology

A list of suggested resources for medical terminology. The glossaries listed here cover fields such as psychiatry, neurology, physiology, oncology, anatomy, etc. There are also a few bilingual dictionaries that include Spanish, Chinese, German and even Somali.

In many languages, it can be difficult to find medical glossaries, so this could be of great help.

Posted in Dictionaries, English, Health Sciences and Technology | Leave a comment

Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC)

La Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

La GEIEC té com a objectiu general fer accessible a un públic ampli la descripció i la normativa gramaticals contingudes en la Gramàtica, de la qual se n’han adaptat el contingut, la forma d’expressió, l’estructuració i el format. Per consultar-la, només cal navegar a través dels diversos apartats disponibles mitjançant el “Sumari“.

Posted in Catalan, Grammar | Leave a comment

OneLook Reverse Dictionary and Thesaurus

The OneLook Reverse Dictionary and Thesaurus lets you describe a concept and retrieve a list of words and phrases related to that concept. Your description can be anything at all: a single word, a few words, or even a whole sentence.

With this tool, you can find a word if you only know its definition, explore synonyms and related concepts, generate a list of words in a category, answer basic identification questions and solve crossword puzzle clues, or find words if you only know some of the letters.

Posted in Dictionaries, English, Language, Thesauruses, Type | Leave a comment

ésAdir: el portal lingüístic de la CCMA

L’ aborda els dubtes més habituals d’ús del català als mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Els continguts es revisen i s’amplien constantment, d’acord amb l’actualitat i les necessitats expressives diàries dels mitjans de la CCMA.

No hi trobareu ni totes les paraules del català (no és cap diccionari o gramàtica) ni tots els noms propis rellevants (no és cap enciclopèdia), sinó només els casos que han generat algun dubte d’ús, de grafia o de pronúncia als mitjans de la Corporació.

Posted in Catalan, Dictionaries, Grammar, Idioms, Style guides | Leave a comment

Microsoft Language Portal

Microsoft Language Portal is a multilingual online dictionary of computing terms.

It also offers free downloads of localisation style guides, translations of user interface text and a feedback feature.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, Spanish | Comments Off on Microsoft Language Portal

Total Commander

Total Commander is a file manager for Windows. It features two file windows side by side, a tabbed interface, an enhanced search function, a built-in FTP client, file compare and a multi-rename tool with regular expression support.

Posted in Tools | Comments Off on Total Commander

OneLook

OneLook is a search engine that indexes over 19 million words and more than a thousand online dictionaries.

Records are sorted by subject area.

Posted in Dictionaries, English, Idioms | Comments Off on OneLook