Diccionari de física

El Diccionari de física conté més de tres mil termes de l’àmbit de la física. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà, anglès i francès.  Inclou termes dels àmbits següents: mecànica, termodinàmica, electromagnetisme, òptica, relativitat, física quàntica, física de partícules, física nuclear, física atòmica i física de la matèria condensada. Es tracta d’un diccionari elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, i forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia.

This entry was posted in Applied Sciences, Catalan, Dictionaries, English, French, Spanish. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *