‘Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos’

Aquí tenim la versió en línia del Manual d’estil de l’Institut d’Estudis Catalans. El text de partida és el de la quarta edició, amb les esmenes fetes damunt mateix del text i senyalades amb un fons de color groc. Aquesta versió digital incorpora també continguts actualitzats i d’altres de nous perquè el manual pugui continuar essent una obra de referència.

Val a dir que amb l’actualització constant del diccionari normatiu en línia (DIEC2, 2007) i amb l’aparició de la nova gramàtica i la nova ortografia normatives (GIEC, 2016, i OIEC, 2017, respectivament), uns quants capítols d’aspectes gramaticals han quedat parcialment superats i els d’aspectes convencionals s’han d’esmenar o matisar. Per això, a sota de cada capítol, en general, hi ha un apartat de «Continguts nous» amb nova documentació o bé orientacions per a actualitzar la informació d’aquesta quarta edició ara publicada en línia.

This entry was posted in Catalan, Style guides. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *