Diccionari català-anglès/anglès-català de locucions i frases fetes

El diccionari de locucions i frases fetes ofereix, d’una banda, més de 5.900 locucions i frases fetes catalanes traduïdes en anglès i, de l’altre, més de 6.000 expressions idiomàtiques pròpies de l’anglès (idioms), amb la traducció en català. Per a les expressions que no hi ha equivalència, l’autor ens dóna una definició. El recurs permet la consulta a partir de llistes alfabètiques, cosa que ens permet fer un cop d’ull al contingut general, i també la consulta a partir d’un cercador (sensible a la distinció entre lletres accentuades i no accentuades i entre majúscules i minúscules).

This entry was posted in Catalan, English, Idioms. Bookmark the permalink.

Comments are closed.