Diccionario Español de Ingeniería

El Diccionario Español de Ingeniería és un recurs electrònic sobre terminologia de l’enginyeria que tracta les nou branques següents: astronàutica, naval i transports, agroforestal, construcció, tecnologies de la informació i les comunicacions, seguretat i defensa, química industrial, energia, enginyeria biomèdica i enginyeria general. Les nou branques de l’enginyeria s’han dividit en trenta-dos camps per recollir amb precisió totes les formes tècniques utilitzades pels enginyers de cadascun dels camps.

Aquesta primera edició inclou més de 50.000 termes de l’enginyeria amb la definició en castellà i  l’equivalència en anglès. Es preveu una actualització progressiva del contingut.

This entry was posted in Dictionaries, Spanish. Bookmark the permalink.