Diccionario de arquitectura y construcción

El Diccionario de arquitectura y construcción és un recurs totalment gratuït destinat a esdevenir una referència de consulta per a terminologia sobre arquitectura, construcció, enginyeria civil i obres en general.
Té 20.149 termes i frases en castellà amb la seva traducció a l’anglès, l’alemany i el francès, a més d’una breu definició o descripció de cadascuna.

 

This entry was posted in Dictionaries, English, French, Spanish. Bookmark the permalink.