Diccionarios ‘El País’

Plataforma de diccionaris que ofereix l’edició digital del diari El País i que inclou un diccionari de castellà, un de castellà-anglès i anglès-castellà, i un diccionari de sinònims i antònims. Aquests diccionaris són oferts per l’editorial Santillana.

Tot i que el diccionari de castellà ja en presenta, per trobar sinònims i antònims s’aconsella fer servir el diccionari corresponent, perquè inclou més opcions.

http://servicios.elpais.com/diccionarios/

This entry was posted in Dictionaries, Spanish. Bookmark the permalink.