Diccionario panhispánico de dudas

Obra elaborada per la Real Acadèmia Espanyola en la qual es dóna resposta, des del punt de vista de la normativa actual, als dubtes lingüístics més habituals (ortogràfics, sintàctics, morfològics, lèxics) que planteja l’ús de l’espanyol.

This entry was posted in Dictionaries, Spanish. Bookmark the permalink.