Higher Education Lexicon / Lèxic d’educació superior

Base de dades multilingüe de termes i expressions de l’educació superior i la gestió universitària en el nou context de l’espai europeu d’educació superior (EEES). Permet consultar els termes de manera alfabètica i també mitjançant una cerca interactiva.

En català, castellà, anglès i francès.

This entry was posted in Catalan, Dictionaries, English, SLT UPC, Spanish. Bookmark the permalink.