Tesaurus de termes de recerca

 

El Tesaurus de termes de recerca conté prop de deu mil termes corresponents a les paraules clau i termes relacionats de l’àmbit de la recerca universitària, accessibles a partir d’un cercador i també d’una llista temàtica. Cada fitxa conté les denominacions en català i en anglès, tot i que en alguns casos també s’inclouen equivalències en castellà, francès i alemany, i definicions. A més, en cada fitxa es recull una o més àrees temàtiques d’aplicació. Aquest recurs està elaborat per membres de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i el TERMCAT.

Posted in Catalan, Dictionaries, English | Leave a comment

Diccionari de meteorologia

El Diccionari de meteorologia consta de 876 fitxes de l’àmbit de la meteorologia. Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, notes complementàries. Inclou termes sobre l’atmosfera terrestre, la radiació, la temperatura de l’aire, el vent, la humitat atmosfèrica i la hidrometeorologia. Es tracta de la versió en línia de 2018 d’una obra editada en paper l’any 1992, fruit de la col·laboració d’especialistes, professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT.

Posted in Applied Sciences, Catalan, Dictionaries, English, French, SLT UPC, Spanish | Leave a comment

Diccionari de física

El Diccionari de física conté més de tres mil termes de l’àmbit de la física. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà, anglès i francès.  Inclou termes dels àmbits següents: mecànica, termodinàmica, electromagnetisme, òptica, relativitat, física quàntica, física de partícules, física nuclear, física atòmica i física de la matèria condensada. Es tracta d’un diccionari elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT, i forma part de la col·lecció de diccionaris científics i tècnics Ciència i Tecnologia.

Posted in Applied Sciences, Catalan, Dictionaries, English, French, Spanish | Leave a comment

Diccionari d’enginyeria civil

El Diccionari d’enginyeria civil  és una obra que conté 3.743 termes vinculats a l’enginyeria civil, en concret a l’enginyeria de la construcció, del terreny i cartogràfica, hidràulica, sanitària i ambiental, marítima i del transport. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà i anglès. Es tracta d’un diccionari elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit, revisat pel TERMCAT i publicat en paper l’any 2005. L’any 2017 es va reeditar en línia.

Posted in Catalan, Civil Engineering, Dictionaries, English, Spanish | Leave a comment

Diccionari de telecomunicacions

El Diccionari de telecomunicacions  és una obra que conté  3.640 termes vinculats al tractament de la informació, a la tecnologia de telecomunicació, a la tecnologia electrònica, als sistemes i serveis de telecomunicació i a la telemàtica. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà i anglès. El diccionari el van elaborar la Universitat Politècnica de Catalunya, el TERMCAT i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit, es va publicar en paper l’any 2007 i es va reeditar en línia l’any 2017.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, Spanish, Telecommunications Engineering | Leave a comment

Diccionari de química

El Diccionari de química conté més de dos mil termes dels àmbits de la química orgànica, la química inorgànica, la química física i la química analítica. El diccionari es complementarà amb la publicació progressiva de terminologia de més branques d’aquesta ciència.
Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, imatges, fórmules i notes complementàries.
Es tracta d’una obra elaborada conjuntament pel TERMCAT, Enciclopèdia Catalana i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Posted in Applied Sciences, Catalan, Dictionaries, English, French, Spanish | 1 Comment

Diccionari d’energia solar

El Diccionari d’energia solar, editat en paper l’any 1992 i reeditat en línia pel TERMCAT l’any 2017, és una obra que conté 954 entrades de l’àmbit de l’energia solar. Les entrades ofereixen la denominació i la definició en català, les equivalències en castellà, anglès i francès i notes complementàries.

Aquest diccionari es va fer amb la col·laboració d’especialistes, professors i professores de la UPC i lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT.

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, Industrial Engineering, Spanish | Leave a comment

Diccionari visual de la construcció

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va publicar l’any 1994 la primera edició del Diccionari visual de la construcció amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Es tracta d’un diccionari amb il·lustracions, la terminologia relacionada en català i les equivalències en castellà. El contingut s’estructura en sis capítols: urbanisme, edificis, elements constructius de l’edifici, infraestructures de transport i comunicació, construccions hidràuliques i execució de l’obra.

Al final de l’obra també hi ha un l’índex de termes en català i en castellà i un índex de fitxes.

Posted in Architecture, Urbanism and Building Construction, Catalan, Dictionaries, Spanish | Leave a comment

Termes del coronavirus

El TERMCAT ha publicat un recull de termes relacionats amb el coronavirus i la pandèmia de COVID-19. En un inici, el recull ofereix més de 85 termes, però el TERMCAT l’anirà ampliant seguint l’evolució de la situació i l’actualitat informativa. Hi participen també el Departament de Salut, la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina i l’ésAdir.

Les fitxes contenen la denominació catalana principal i, si s’escau, les denominacions sinònimes; els equivalents en castellà, francès, anglès i portuguès del Brasil, i el nom científic (si és procedent).

 

Posted in Catalan, Dictionaries, English, French, Health Sciences and Technology, Portuguese, SLT UPC, Spanish | Leave a comment

Equivalents de categories de PDI

Document elaborat per Javier Morales que recull les equivalències dels diferents tipus de PDI a Espanya, el Regne Unit i els Estats Units.

Es tracta d’un document no oficial, de tipus orientatiu, basat en l’experiència de Morales i companys seus, tal com explica ell mateix aquí.

Posted in Dictionaries, English, Higher education, Spanish | Leave a comment